MNA

AASEN

ADVOKATFIRMAET

Tjenester

Strafferett

Lang erfaring med denne sakstypen. Dette gjelder både i forhold til rollen som forsvarer og bistandsadvokat.

Barnevern

Mange opplever at barnevernet gjør uventede inngrep i saker. Dette føles svært tyngende. Vi bistår foreldrene, både direkte ovenfor barnevernet og i fylkesnemnda.

Familierett

Innenfor områdene separasjon, skilsmisse og skifte, kan vi tilby advokatbistand. Særlig skifte av fellesbo er komplisert og vår bistand vil fort lønne seg.

Erstatningsrett

Dette gjelder en rekke av livets områder, her under bilskadesaker, krav om erstatning ved boligkjøp med videre.

Arbeidsrett

Dette gjelder bistand i forbindelse med arbeidstvister, her under oppsigelse og avskjed. Eventuelt også ved forhandlinger med arbeidsgiver.

Arverett

Arvetvister blir mer og mer aktuelt i vårt samfunn. Det er ofte snakk om store verdier og vår bistand kan være nødvendig.

Barnerett

Dette gjelder barnefordeling og samvær. Vi bistår den forelder som krever fast bosted og samvær.

Forsikringsrett

Mange har forsikringsordninger som kommer til anvendelse ved skade. Dette gjelder både i forhold til skade på person og tingsskader.

Advokatfirmaet Aasen

Vi tilbyr advokatbistand innenfor flere rettsområder.Helt fra virksomhetens etablering har strafferett og prosedyre stått sentralt.
Våre tjenester er og skal være preget av kvalitet, erfaring, hurtighet og service.Vi legger stor vekt på å være tilgjengelig for våre klienter til enhver tid. Utenfor kontortid er vi derfor alltid tilgjengelige via mobiltelefon.

Telefon: 22 00 59 00

Epost: post@aasen.no

Adresse: Stortorvet 5, 0155 Oslo

Kontakt oss

    nb_NONorwegian