Advokatfirmaet Aasen

“Vi fremmer rett og hindrer urett. Det er vår rettesnor.”

Advokatfirmaet Aasen søker å være en rettsgarantist. Vi er opptatt av rettssikkerhet for den enkelte i tråd med norsk rett og internasjonal lovgivning som Norge har forpliktet seg til å følge.

Advokatfirmaet Aasen ble etablert i 1988 av advokat John Arild Aasen. Vi tilbyr advokatbistand innenfor de fleste rettsområder.

Helt fra virksomhetens etablering har strafferett og prosedyre stått sentralt.

Våre tjenester er og skal være preget av kvalitet, erfaring, hurtighet og service. Vi legger stor vekt på å være tilgjengelig for våre klienter til enhver tid.

Utenfor kontortid er vi derfor alltid tilgjengelige via mobiltelefon.

Medarbeidere

John Arild Aasen

Advokat

Jannike Kotai

Advokat

Vegard Aasen

Advokatfullmektig

Hege Nygård

Advokatassistent/paralegal

Rikard Aasen

Saksbehandler