Rettsområder

Strafferett

Våre advokater har bred og lang erfaring innenfor strafferett. Dette gjelder både i forhold til rollen som forsvarer og bistandsadvokat.

Barnevern

Mange opplever at barnevernet gjør uventede inngrep i saker. Dette føles svært tyngende. Vi bistår foreldrene, både direkte ovenfor barnevernet og i fylkesnemnda.

Familierett

Innenfor områdene separasjon, skilsmisse og skifte, kan vi tilby advokatbistand. Særlig skifte av fellesbo er komplisert og vår bistand vil fort lønne seg.

Erstatningsrett

Dette gjelder en rekke av livets områder, her under bilskadesaker, krav om erstatning ved boligkjøp med videre.

Arbeidsrett

Dette gjelder bistand i forbindelse med arbeidstvister, her under oppsigelse og avskjed. Eventuelt også ved forhandlinger med arbeidsgiver.

Arverett

Arvetvister blir mer og mer aktuelt i vårt samfunn. Det er ofte snakk om store verdier og vår bistand kan være nødvend

Barnerett

Vi bistår i saker innen barnerett, herunder tvist om daglig omsorg, omfang av samvær og foreldreansvar. Vi bistår den forelder som krever fast bosted og samvær.

Forsikringsrett

Mange har forsikringsordninger som kommer til anvendelse ved skade. Dette gjelder både i forhold til skade på person og tingsskader.

Rettsområder

Kontakt oss

Contact Form Demo